Графици

Заповед № РД09-1804/31.08.2021 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2021/2022 година (публ. 31.08.2021 г.)

График обща подкрепа, Подкрепа за успех, Занимания по интереси 2021-2022                               

График консултации ученици и родители I срок учебна 2021-2022 година

График дневно разписание начален етап учебна 2021 - 2022 година

График дневно разписание прогимназиален етап учебна 2021 - 2022 година

Отчет разход обща подкрепа, Подкрепа за успех, Занимания по интереси 2018-2021

 

ГРАФИК ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЕДМИЦИ на основание Заповед № РД09-2118 от 28.08.2020 г на министъра на образованието и науката, поради необходимост от допълнителни компенсиращи мерки за учениците от I – VI клас в условията на преустановен присъствен образователен процес в училищата поради COVID-19

 

ГРАФИК ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЕДМИЦИ на основание Заповед № РД09-2118 от 28.08.2020 г на министъра на образованието и науката, поради необходимост от допълнителни компенсиращи мерки за учениците от V и VI клас в условията на преустановен присъствен образователен процес в училищата поради COVID-19

График консултации начален етап 2020

График консултации прогимназиален етап 2020

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ начален етап 2020

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ  прогимназиален етап 2020

Седмично разписание

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ начален етап 2 срок 2021

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ прогимназиален етап 2 срок 2021