ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

Детето Ви ще бъде в първи клас!

Това събитие е толкова вълнуващо, равнозначно на първите стъпки, когато то прохожда.

Ние знаем колко е важно всеки първи трепет да бъде обграден с грижовност, внимание, търпение, много обич и разбира се професионална компетентност и умения да обучаваш, възпитаваш и напътстваш.

Всичко това, заедно с уютна и позитивна атмосфера, ще откриете в нашето училище – ОУ „Христо Ботев“. www.oulesnovo.idwebbg.com

І. График на дейностите по приемането и записването на ученици в І клас:

1. Обявяване на брой места и прилежащия район на училището за прием на ученици в първи клас. Изготвяне списъците на децата, които следва да постъпят в І клас до 31.03.2022 година

2. Подаване на заявления от родителите за прием в първи клас. Заявленията са достъпни на www.oulesnovo.idwebbg.com  и в училището, стая на директора – I етаж  От 01.04. до 29.04.2022г.

3.Дни на отворените врати От 11.04. до 29.04.2022г.

4. Обявяване на списъците на приетите ученици. Информационно табло в училището - 06.06.2022 година

5. Записване на приетите първокласници - 07.06.2022 година

6.Първа родителска среща. - 18.04.2022 г

Заявление за записване може да подадете по електронен път

на email lesnovo_ou@abv.bg или на място в училище.

Заявлението може да изтеглите ТУК:

https://oulesnovo.idwebbg.com/clients/234/files/files/zaqvlenie_za_1_klas_2020.pdf  

Организацията на приемане на деца и ученици става в съответствие с Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Съгласно чл. 8, ал. 3 от Закона за предучилищно и училищно образование в първи клас постъпват деца, които навършват 7 години в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите и при готовност за училище, удостоверена при условия и ред определени от държавния образователен стандарт за предучилищно образование.

ІІ. Необходими документи за записване:

1. Приложение № 1 – Прием ПЪРВИ КЛАС;

2. Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал;

3. Акт за раждане – копие.

Забележка: В случай, че детето не е посещавало подготвителна група, родителите декларират писмено това обстоятелство.

Уважаеми родители и ученици,

Информираме Ви, че със заповед РД09-2193 от 04.02.2022 г. на Министъра на образованието и науката и във връзка с Решение № 1/02.02.2022 г. на Областния оперативен щаб-София област е прието решение за ротационно обучение на 50% от паралелките през следващата седмица.

I, II, III, IV и VII клас - присъствено обучение

V и VI клас - ОРЕС /онлайн/ обучение в платформата Teams.

Важна Информация за родители и ученици!!!

Важна Информация за родителите!!!

Демонстрация на тестване на ученици за COVID-19/4 видео клипа/

ИНФОРМАЦИЯ за ваканционните форми и инициативи в общината през лятната ваканция – 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Важна информация за родителите на бъдещите първокласници и осмокласници!

Новини

ЗЕМЯТА Е В НАШИТЕ РЪЦЕ! На 22 април се чества Международният ден на Земята. България е една от първите страни, присъединили се към честването на този ден. Целта на празника е да се обединят хората на планетата в защита на околната среда.

Брошура психологическа подкрепа