Важна информация

 

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 2 срок

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА НАЧАЛЕН ЕТАП I – IV КЛАС 2021-2022                              Информационни кампании на ГДПБЗН и МВР                                                      

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП V – VII КЛАС 2021-2022                 https://mvr.bg/gdpbzn - към сайта

                                                                                                                                                                   https://pojarna.com/ - към сайта       

Правила - Електронно обучение

Съобщение

10 прости правила за работа с компютър

Различното училище

Подкрепа на децата в извънредна ситуация

Коронавирус

 

Добре дошли

Уважаеми посетители на страницата на нашето училище, приветствам Ви с „добре дошли”!

 

Живеем във време на непрекъснато развиваща се и променяща се глобална общност, в която ученето през целия живот е ключов аспект. В нашето училище ценим потенциала на различните общности и даваме шанс на всички деца да обединят в обща енергия своята идентичност.

 

Тайната е в толерантното отношение, което отразява правдиво многообразието на човешкия вид. Всички печелят, когато признаваме и подчертаваме предимствата на многообразието.

 

Училищата са микрокосмос в обществото. Приобщаването е начин на мислене и култура – вградено като незаменима практика в училището ни. Ние уважаваме произхода и различията, насърчаваме връзката ученик-родители-училище.

 

Ние знаем, че децата нямат предразсъдъци към това, което ние възрастните мислим за различно. Обикновено те се учат да се държат с предразсъдъци от нас възрастните. В нашето училище даваме възможност на всяко дете да бъде себе си.

 

С Уважение:

Савка Янева

Директор на ОУ "Христо Ботев"