БДП

Безопасност на движението

Страница за изявите и дейностите на комисията по БДП в ОУ „Христо Ботев“ село Лесново 

Събитията са подредени под последните важни разпоредби на МС и МОН.

С Решение №16 от 17 януари 2019 г. на МС правителството прие пакет от мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм до 2020 г., които са от ключово значение за политиката по БДП в страната. Мерките са с оперативен характер и са насочени към създаване на допълнителна организация за постигане на заложените цели към 2020 г.

Чрез своето решение МС обяви подход „Безопасна система“ с визия нула загинали и тежко ранени за национална политика и обяви 2019 г. за година на активна работа по опазване живота и здравето на участниците в движението под мотото „Пази семейството си на пътя“.

Училищната комисия по безопасно движение по пътищата (БДП) и класните ръководители ще публикуват на тази страница информация, мерки, мероприятия и справки за дейностите на училището по БДП. Тук ще  се информирате за осъществяване и отчитане на дейности, свързани със събиране и анализ на информация, както и набелязване на мерки по БДП във връзка с транспортната инфраструктура в близост до училището.

Животът и здравето на децата ни са наша отговорност.

Призоваваме всички родители да дават личен пример като спазват правилата за движение по пътищата!

Материали за БДП, Стратегически и нормативни документи, Програми за обучение по БДП можете да намерите тук

2020/2021 учебна година

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СЕКТОРНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА  (2021 – 2030)

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 година
ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

Помощни материали и клипове на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, съвместно с платформата Уча.се: видео уроци по безопасност на движението по пътищата подходящи за деца и младежи.интерактивни уроци от youtube.com :

https://www.youtube.com/watch?v=c04swAkDrWk&list=PLgpU1pvJYw2BSisGwHRKkfxjhFWhy0G70

  • Видео галерия на Държавната агенция „Безопсност на движението по пътищата“:

https://www.sars.gov.bg/news/videogaleria/ https://www.sars.gov.bg/news/videogaleria/

План по БДП